Met zoekmachine adverteren wordt er een advertentie bovenaan in Google, Bing, Yahoo! of één van de tientallen andere zoekmachines geplaatst. Deze zoekwoorden hebben betrekking op jouw producten, diensten, bedrijfsnaam, oplossingen etc. die je biedt. Op deze manier sta je bovenaan op het moment dat jouw potentiële klant je nodig heeft en naar jou zoekt. Altijd en overal, 24/7.